Moció presentada pel Grup Municipal de Fem Masnou per impulsar mesures que fomentin l'equitat educativa al nostre municipi.

Gener 2021