Moció presentada pel Grup Municipal de Fem Masnou pel canvi en les comercialitzadores d'energia dels equipaments i dependències municipals.

Juny 2020