Moció presentada pel Grup Municipal de Cs perquè l'Ajuntament ofereixi assessorament i assistència jurídica gratuïta als afectats pels actes delictius comesos per mena o exmena.

Maig 2022