Moció presentada pel Grup Municipal de Cs per a l'elaboració d'un Pla Municipal en contra de l'okupació il·legal d'habitatges

Setembre 2020