Moció presentada pel Grup Municipal de Cs en què sol·licita la implementació d'un programa que permeti descartar la presència de gas radó al nostre terme municipal.

Desembre 2022