Moció presentada pel Grup Municipal de Cs en què sol·licita la finalització del cens d'instal·lacions i emplaçaments amb presència de materials que contenen amiant.

Abril 2023