Declaració institucional presentada per la CUP en suport a totes les detingudes el 23 de setembre del 2019.

Octubre 2019