Declaració institucional presentada per ERC per garantir la continuïtat dels Centres Especials de Treball

Febrer 2019