Declaració institucional presentada per Cs per a la defensa de la igualtat de tracte entre les parelles de fet i els matrimonis en l'accés a la pensió de viduïtat

Novembre 2019