Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC i PSC en suport a les dones iranianes.

Octubre 2022