Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC i PSC d'adhesió a la Declaració per a uns municipis i comunitats cuidadores.

Abril 2022