Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC-AM i PSC-CP d'adhesió al decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya, elaborat per l'ACM i la FMC

Abril 2020