Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA sobre la regulació del lloguer i la creació d'instruments de concertació econòmica amb els ens locals per a la rehabilitació d'habitatges destinats al lloguer

Juliol 2017