Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC d'adhesió al manifest de municipis afectats pel projecte de construcció de proteccions acústiques resultant dels plans d'acció contra el soroll. Fases I i II. Àrea núm. 3 zona est. Ba

Octubre 2021