Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM per a la paralització de l'execució dels projectes d'actuació a les platges del Masnou i d'Ocata.

Gener 2021