Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM-MES en defensa de les institucions de Catalunya i dels seus representants electes

Gener 2018