Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM-MES de suport a la resolució 92/XII del Parlament de Catalunya

Novembre 2018