Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC de condemna a les agressions i a la violència exercida contra les persones del col·lectiu LGTBI.

Octubre 2021