Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP per exigir l'aplicació del Pla de Salut de Catalunya, 2016-2020

Març 2018