Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP de suport i front comú per Barcelona com a seu de l'Agència Europea del Medicament

Novembre 2017