Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP d'Amnistia Internacional i la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia de suport i per la protecció dels/de les defensors/es dels drets humans a Colòmbia

Abril 2018