Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA en defensa dels drets dels treballadors/es del sector carni

Abril 2018