Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de la CUP-AMUNT pel Futur Xarxa Viària Comarcal.

Febrer 2020