Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Fem Masnou per iniciar els tràmits que permetin al nostre poble disposar d'un servei regular d'autobús exprés fins a la ciutat de Barcelona

Febrer 2020