Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Fem Masnou per al desplegament de mesures efectives contra la segregació escolar al municipi del Masnou.

Juny 2020