Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Cs per garantir els drets i l'atenció adequada a les persones que pateixen esclerosi lateral amiotròfica (ELA) i als seus familiars.

Juny 2021