Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Cs d'ajut als autònoms i a l'emprenedoria.

Març 2023