Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Cs contra la intervenció dels estalvis dels ajuntaments per part del Govern d'Espanya.

Maig 2020