Declaració institucional del Grup Municipal de Cs en què sol·licita que la Generalitat de Catalunya financi en la seva totalitat les places públiques d'escola bressol existents al Masnou.

Octubre 2022