Moció presentada pel Grup Municipal de Cs per a la creació de l'ordenança reguladora de les mesures alternatives a la sanció econòmica.

Desembre 2021