Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-CP a favor d'iniciar la tramitació per incorporar el Masnou dins l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Novembre 2018