Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM-MES per a la protecció del corall vermell al litoral català

Juny 2018