Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA per la suspensió i moratòria de l'"informe técnico de estrategia de actuación en el Maresme" del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient de l'Estat espanyol

Juny 2018