Perfil de contractant i contractació

Perfil de contractant

Accés directe a la contractació pública:

Què és i què s'hi pot consultar?

El perfil de contractant és el mitjà de difusió de l'activitat contractual de l'Ajuntament del Masnou.

El perfil facilita l'accés a tota la informació i documentació de les licitacions i adjudicacions municipals, alhora que assegura la transparència i l’accés públic a la informació dels contractes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-03-2024 14:21