Estabilització: Procés selectiu per a la convocatòria d'un/a tècnic/a auxiliar de comunitat i persones

El termini de presentació d'instàncies és del 2 al 30 de gener de 2023, ambdós inclosos. Aquest termini ha finalitzat

Passos a seguir abans d'iniciar el tràmit:

  1. Per participar en aquesta convocatòria d'estabilització és obligatori la tramitació telemàtica (amb certificat digital o idcat mòbil).
  2. Per finalitzar omplir aquesta instància escollint el procés en el que vols participar i adjuntar  la documentació requisit d'accés. 
  3. La documentació per a la fase concurs no serà necessari lliurar-la en el moment de presentar la sol·licitud. L’òrgan de selecció obrirà un període de presentació de documents, un cop iniciat el procés selectiu i prèviament a la fase de concurs.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16-02-2023 12:06

Estabilització: Procés selectiu per a la convocatòria d'un/a tècnic/a auxiliar de comunitat i persones

El termini de presentació d'instàncies és del 2 al 30 de gener de 2023, ambdós inclosos. Aquest termini ha finalitzat

Passos a seguir abans d'iniciar el tràmit:

  1. Per participar en aquesta convocatòria d'estabilització és obligatori la tramitació telemàtica (amb certificat digital o idcat mòbil).
  2. Per finalitzar omplir aquesta instància escollint el procés en el que vols participar i adjuntar  la documentació requisit d'accés. 
  3. La documentació per a la fase concurs no serà necessari lliurar-la en el moment de presentar la sol·licitud. L’òrgan de selecció obrirà un període de presentació de documents, un cop iniciat el procés selectiu i prèviament a la fase de concurs.