El Taller dels Cavallets

Cooperar amb els centres docents del municipi en la realització d’activitats de caire artístic i/o instal·lacions del mateix caire. · Oferir assessorament i formació als monitors així com realització de tallers fets a mida als centres de gent gran interessats en el treball del món artístic amb persones grans. · Col·laborar amb l’Ajuntament quan aquest ho requereixi en tasques relacionades amb el món de l’art. · Afavorir l’expressió artística al municipi en especial la dels joves i les joves de l’entorn del taller. Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents: Organització d’activitats formatives. · Programació d’activitats culturals i formatives al municipi amb especial cura d’aquelles referides a l’entorn del casc antic del poble. · Programació d’activitats culturals i formatives al municipi amb especial consideració d’aquelles que estiguin relacionades amb els centres docents. · Suport a centres d’ensenyament pel que fa activitats relacionades amb l’àrea de plàstica. · Realització de tallers de freqüència setmanal i en petit grup on es treballaran diferents formes artístiques. · Realització de tallers puntuals i monotemàtics relacionats amb el dibuix la pintura i el volum. · Realització de xerrades i assessoraments a centres d’ensenyament i d’altres col·lectius. 

Plaça Marcel·lina Monteys, 3 08320 - El Masnou

619994373

Jordi Navarro Mercade (President)

Imatges

Mapa

Última revisió 2021-09-06 08:09:29