Associació de Defensa dels Animals del Masnou (Adam)

Recollida gossos del Masnou. Retrobar propietaris i promoció d'adopció dels abandonats.

 @AssociacioEnDefensaDelsAnimalsDelMasnou 

Cr Capità Mirambell N.0007 08320 - El Masnou

650796050

M. Carmen Cardenas Estrada (Presidenta)

Imatges

Mapa

Última revisió 2021-07-02 11:26:06