Anna Torrijos López

Tinenta d'alcalde sisena.

Regidora de Modernització i Atenció Ciutadana.

Portaveu del Grup Municipal d'ERC

- Adreça electrònica: annatl@elmasnou.cat

- Agenda d'Anna Torrijos

- Declaració de béns.

- Sense retribució fixa, en no tenir dedicació. S'assignen retribucions per assistència efectiva als òrgans col·legiats, segons les quantitats que es detallen en la taula següent:

Òrgan

 Retribució per sessió 

Ple 

536 €

Junta de Govern Local 

150 €

Junta de Portaveus 

200 €

Comissió informativa
de Serveis Generals 
 (vocal titular)

200 €

Comissió informativa
de Comunitat i Persones
(vocal suplent)
200 €

Comissió informativa
de Territori 
(vocal titular)

200 €

S'ha establert un topall màxim d'assistències retribuïdes: 13 sessions a l'any per a cadascun dels òrgans, excepte per a la Junta de Govern Local. Concretament, es retribueixen les sessions ordinàries convocades i, eventualment, fins a dues d'extraordinàries.

Els vocals suplents de les comissions informatives només hi assisteixen en substitució dels vocals titulars del seu grup municipal.

Més informació: Retribucions a càrrecs electes i dotacions als grups.

 

Resum biogràfic

Lloc i any de naixement: Barcelona, 1979.

Formació acadèmica

  • Llicenciada en Sociologia
  • Màster en Tècniques d’Investigació Social Aplicada -TISA
  • Postgrau en Màrqueting Lingüístic

Trajectòria professional i política

  • Tècnica d’indicadors i estudis sociolingüístics de la Secretaria de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (actualment i des de 2006).
  • Tècnica i cap de projectes d’estudis sociològics i d’opinió a la consultoria Institut DEP (des de 2001 fins al 2006).

Trajectòria política

  • L’any 2015, s'incorpora com a independent a les llistes d’ERC-Acord pel Masnou.
  • Sisena tinenta d'Alcaldia i regidora de Plans i Projectes Estratègics, mandat 2019-2023.

Trajectòria associativa

  • Representant de famílies del Consell Escolar de l'Escola Marinada (2017-2020).
  • Secretària de la Societat Catalana de Sociolingüística (SOCS), filial de l’Institut d'Estudis Catalans (2007-2010). Actualment n'és membre.
  • Membre del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya.
Anna Torrijos i López