Pla d'Acció Municipal 2023-2027

Per primera vegada, el conjunt del Pla d’acció municipal (PAM) s’ha alineat amb l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de l’Organització de les Nacions Unides (ONU). Així, cada acció s’ha vinculat a un o més dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de caràcter ambiental, social i econòmic i s’ha adaptat a la realitat del municipi per tal de contribuir a l’assoliment de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

El PAM és un recull dels objectius estratègics i de les actuacions més destacades que l’Equip de Govern del Masnou es proposa assolir durant el seu mandat. El PAM es concep com un document de caràcter estratègic, però no és una eina de treball tancada, ans al contrari, és viva i flexible per adaptar-se als imprevistos, les oportunitats i/o als problemes que puguin sorgir al llarg d’aquests anys.

Com s'estructura el PAM?

Al document hi queda reflectida la planificació estratègica del mandat, quins són els objectius que es persegueixen i les actuacions que es pretenen desenvolupar. El PAM 2023-2027 està articulat en set eixos, dels quals deriven tretze objectius. En total, recull 205 accions previstes, totes calendaritzades i pressupostades. 7 eixos principals d’acció, que sintetitzen els reptes principals que vol enfrontar l’Equip de Govern. 13 objectius estratègics que l’Equip de Govern vol assolir en el període del seu mandat. 205 accions destacades, vinculades a un o més dels objectius estratègics.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-02-2024 11:02