Regidoria de Seguretat Ciutadana

La Regidoria de Seguretat Ciutadana té assignades diverses atribucions amb l'objectiu de vetllar per la seguretat ciutadana, garantir els drets individuals, les llibertats públiques, i fer complir les ordenances municipals i els bans. Aquesta Regidoria també actua en els àmbits de la protecció civil, la seguretat vial, la circulació, l'ordre públic...

Aquests serveis es coordinen amb les tasques que fan altres cossos de seguretat. Amb aquesta finalitat es va crear la Junta Local de Seguretat, que presideix l'alcalde de la població.

Amb l'objectiu d'iniciar tot un seguit de campanyes informatives emmarcades en l'àmbit de la seguretat i la prevenció,  s'han editat un seguit de consells destinats a la ciutadania del Masnou. El caràcter preventiu i proactiu d'aquestes campanyes forma part de la tasca de la Policia Local i està dins del marc de la seva funció diària.

 

Àmbits d'actuació

  • Polítiques i actuacions en matèria de seguretat ciutadana.
  • Control del trànsit i de l’estacionament.
  • Protecció civil i plans d’emergència.
  • Seguretat als edificis municipals. 

Temes relacionats

Oficines

Seu de la Policia LocalJoan Miró, 15008320 - El MasnouTel. 93 555 22 44Fax. 93 540 19 62seguretatciutadana@elmasnou.catHorari Servei permanent, 24 hores al dia, tots els dies de l'any.