S'obre una línia extraordinària d'ajuts per pagar el lloguer

Última revisió 28-05-2020 12:31
19/05/2020

La Generalitat de Catalunya els atorgarà per ordre d’arribada, fins a exhaurir el pressupost de 14,5 milions d’euros

La Generalitat de Catalunya ha obert avui una línia d’ajuts extraordinària per ajudar a pagar el lloguer a les famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes per la crisi provocada per la covid-19.

La sol·licitud s’ha de tramitar de forma preferent en aquest enllaç:

L’enllaç esmentat inclou indicacions per fer el tràmit en línia. Per resoldre dubtes, es pot trucar al número de telèfon 900 922 841 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h). També es poden fer consultes a l’adreça de correu electrònic habitatge@elmasnou.cat. Només es pot tramitar presencialment, de manera excepcional, si la persona interessada té alguna dificultat per fer-ho per Internet. En aquest cas, cal demanar cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament del Masnou. 

Es tracta d’un ajut directe, que s’ha de destinar o bé a pagar la quota mensual del lloguer o bé a cancel·lar els microcrèdits que la família hagi demanat a l’Institut de Crèdit Oficial (ICO). Es recomana consultar el web on s’expliquen més detalls i s’aclareixen dubtes freqüents.

Entre altres requisits, i a més d’acreditar la situació de vulnerabilitat sobrevinguda per la pandèmia, s’estableix que la renda de lloguer ha de ser com a màxim de 900 euros. També cal acreditar que s’ha pagat el lloguer dels mesos de gener, febrer i març del 2020. S’estableixen altres condicions vinculades a la situació social i econòmica de les persones o unitats familiars sol·licitants.

Es pot concedir fins a un màxim de sis mensualitats de la renda de lloguer (d’abril a setembre del 2020) i per un import màxim mensual de 750 euros per als habitatges situats a la demarcació de Barcelona, que és on es troba el Masnou. El fet d’haver demanat una moratòria del pagament del lloguer a la propietat no és cap requisit per accedir a aquest ajut. Tampoc no impedeix sol·licitar-lo. Només s’estableix que els diners han d’anar destinats a l’aixecament de la moratòria de pagament de la renda de lloguer.

 

Imatge de recurs de l'Agència Catalana de l'habitatge.
Imatge de recurs de l'Agència Catalana de l'Habitatge.
Autor: Generalitat de Catalunya.