S'inicien noves obres de renovació de la xarxa d'abastament d'aigua

Última revisió 14-09-2021 13:00
14/09/2021

Durant aquesta setmana començaran les accions al carrer de Josep Estrada i a Can Barrera

Ja s’han iniciat les actuacions per renovar la xarxa d’abastament d’aigua del carrer de Josep Estrada i de Can Barrera, dues zones on darrerament s’estaven produint moltes avaries. Les accions de millora a Can Barrera estan recollides al Pla director d’abastament del Masnou i es fan complint els acords adoptats del Ple municipal; no així les de Josep Estrada, que s’han gestat posteriorment a aquest pla.

De la mateixa forma, ambdues obres estan vinculades al conveni signat l’any 2017 entre l’Ajuntament del Masnou i Sorea (ara AGBAR), l’empresa que fa la gestió del servei d’abastament d’aigua al municipi i que és l’encarregada d'executar-les. Pel que fa al finançament, les accions es cobriran amb el fons de reversió de l’empresa, que és la reserva de diners de què ha de disposar per a inversió, tal com es preveu en la concessió d’aquest servei públic.

Així, durant el dilluns 13 de setembre, els operaris han començat a fer cales i muntatge de casetes al carrer de Josep Estrada i es preveu que facin el mateix al llarg de la setmana a Can Barrera.

Proveïment per a la millora del servei

L’objectiu d’aquests projectes de millora és solucionar les problemàtiques existents amb l’abastament. El pressupost d’execució per contracte està dotat de 536.382,35 € (IVA exclòs) per a les obres de Can Barrera, amb una durada prevista de deu mesos. Pel que fa al carrer de Josep Estrada, el pressupost d’execució és de 71.852,94 € (IVA exclòs), amb una durada prevista de dos mesos.

L’actuació constarà de la renovació de les canonades de transport existent per canonades noves de fosa dúctil o polietilè en funció del diàmetre de la canonada, per tal de substituir les antigues, fetes de fibrociment i una de les principals causes de les avaries pel seu estat deficient i diàmetre insuficient.

Les vies del sector de Can Barrera afectades per les obres són: c/ Veneçuela, c/ Brasil, av. J. F. Kennedy, av. Joan Maragall, c/ Capità Maristany, c/ Dr. Botey, c/ Paraguai, c/ Manila, c/ Capità Mirambell, c/ Uruguai, c/ Bergantí Caupolican, c/ Puerto Rico, c/ St. Agustí, c/ Santiago Rusiñol, c/ Sant Jeroni, c/ Sant Antoni i c/ Àngel Guimerà.