Es repartiran díptics a les llars de la vila amb diverses informacions rellevants per al control de les colònies i diferents consells d’actuació

">

S'inicia la campanya informativa sobre les colònies de gats de carrer

Última revisió 05-04-2022 13:21
01/04/2022

Es repartiran díptics a les llars de la vila amb diverses informacions rellevants per al control de les colònies i diferents consells d’actuació

L’Ajuntament del Masnou i l’entitat masnovina MasnouGats impulsen una campanya informativa sobre les colònies de gats de carrer. Aquesta acció serà la primera que es realitzarà al municipi d’una forma general i que es repartirà a les llars de la vila.

Si bé és cert que s’han fet campanyes anteriors, aquestes es realitzaven a les zones on es detectaven problemes, però enguany, tant des del consistori com des de l’entitat, s’ha decidit fer aquesta acció massiva en detectar diverses problemàtiques en el tractament de les colònies de gats de carrer, com l’alimentació dels animals a la via pública per persones no autoritzades, la tinença d’animals domèstics en llibertat i sense vigilància que es reprodueixen amb els de les colònies o l’aparició de colònies en propietats privades que, a més, generen malestar amb el veïnat més proper.

Així, la campanya informativa, que forma part del PAM 2019-2023, s’adreçarà a la població del Masnou a través d’una bustiada a les llars de la vila, amb l’objectiu principal d’informar que els gats ferals formen part del municipi i de les actuacions que es fan per dur un control de les colònies de carrer. A més a més, el díptic inclourà informació rellevant en relació a la protecció animal, el control per part del consistori i l’entitat de les colònies de gats i consells d’actuació davant l’aparició d’una colònia. Entre la informació que recull el díptic destaca:

 • Que els gats de carrer estan protegits pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, i les actuacions que es fan per complir aquest decret.
 • Que l’entitat MasnouGats s’encarrega del control poblacional i de l’alimentació dels gats de carrer, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament del Masnou.
 • Que s’ha d’evitar que la gent alimenti els gats de carrer pel seu compte, tant a la via pública com a casa.
 • Els passos que cal seguir si algú es troba un gat o perd el seu gat.
 • La importància de tenir el gat de casa esterilitzat i amb microxip.

MasnouGats, entitat col·laboradora amb l’Ajuntament

Des de l’any 2017, l’Ajuntament del Masnou i l’entitat masnovina MasnouGats tenen signat un conveni de col·laboració per al control de les colònies de gats de carrer i, d’ençà que es va iniciar l’acord, es renova de forma anual. Les tasques que recull el conveni i que desenvolupa l’entitat són:

 • El control de la població de gats a través de la reestructuració, ordenació i manteniment de colònies controlades de gats.
 • Control de les colònies a través de l’ús del sistema CER per a la captura, esterilització i retorn dels gats al carrer per evitar el naixement de nous gats i la superpoblació als carrers.
 • Atenció veterinària de gats de carrer, per mantenir-los en bon estat de salut.
 • L’alimentació dels gats, mantenint l’espai net.
 • Promoció de l’adopció dels gats acabats d’abandonar, les cries i, en general, tots els gats susceptibles de ser socialitzats.

Les colònies de gats en l'àmbit urbà

Els gats de carrer tenen unes característiques peculiars que, per l’entorn que ocupen, poden originar problemes i inconvenients que es poden minimitzar a través del control de les colònies, amb un seguiment veterinari que garanteixi la salut de tothom. A més, a través d’aquest tipus de seguiment, els gats reben una alimentació equilibrada i una atenció continuada, cosa que millora les seves condicions de vida. Els avantatges que ofereix la creació de colònies de gats controlades són:

 • Es redueix el nombre de gats a la via pública.
 • Els gats han superat un control veterinari i, per tant, són individus sans i esterilitzats.
 • L’esterilització permet el control de la natalitat, evita els problemes associats al zel, com ara les baralles entre mascles, el marcatge territorial o els miols de reclam.
 • Els gats reben una alimentació equilibrada, cosa que contribueix a millorar-ne les seves condicions físiques.
 • Les persones voluntàries mantenen nets els punts d’alimentació i eviten la brutícia a la via pública.
 • Controlen els rosegadors.

Com s’ha d’actuar si es troba una colònia de gats al carrer i amb qui s’ha de contactar?

Davant l’aparició d’un o diversos gats al vostre jardí o a la via pública, no els alimenteu dins del vostre jardí. Contacteu urgentment amb MasnouGats i us indicaran un punt d’alimentació a l’espai públic.

En el cas de trobar un gat ferit o abandonat, o davant la pèrdua o desaparició d’un gat domèstic, també s’ha de notificar a l’entitat o a la Policia Local.

Si alguna persona vol contribuir amb tasques voluntàries d’ajuda i cura dels gats de carrer, ha de contactar amb l’entitat.

Si teniu alguna queixa relacionada amb els gats de carrer contacteu amb l’Ajuntament.

Associació MasnouGats

masnougats@gmail.com

666 47 83 50

Departament de Salut Pública

salut.publica@elmasnou.cat

93 557 18 00