Renovació de la xarxa d'aigua potable al voltant de la plaça de Ramón y Cajal

Última revisió 14-09-2023 12:07
14/09/2023

La canonada existent, de fibrociment, ha tingut diverses fuites i ja ha arribat al final de la seva vida útil

Des de l’agost, a la plaça de Ramón y Cajal, al Masnou Alt, s’estan duent a terme unes obres que permetran renovar la xarxa d'aigua potable de la zona. En concret, s’està substituint la canonada existent de fibrociment per un tub de fosa dúctil més ample, exactament de 100 mm de diàmetre. Aquesta canonada es connectarà, per una banda, a la xarxa de l’avinguda de Joan XXIII i, per l’altra, al carrer de l’Isaac Albéniz, de manera que serà un tram mallat. En total, es renovaran 350 metres de canonades d'aigua i, també, se substituiran les escomeses dels blocs de pisos de la plaça.

El motiu del canvi de les canonades són la gran quantitat de fuites que hi ha hagut en els darrers anys i la gran afectació que han provocat, per la quantitat de persones abonades que han estat afectades per les avaries. En tractar-se d’un tub de fibrociment, quan s’arreglava una avaria, habitualment se’n provocaven de consecutives, degut als canvis de pressió de l’aigua i la fragilitat del material, que ja ha arribat a la finalització de la seva vida útil.

Les obres van començar a l’agost i es va prioritzar el tram de l’escola Rosa Sensat, que es troba a un extrem de la plaça, a fi d’evitar-hi afectacions durant el curs. Es preveu que les obres finalitzin aquest mes de setembre.

El cost de l’actuació és de prop de 124.000 euros. Aquesta obra de millora i la que preveu la substitució de la caldereria del dipòsit del cementiri (pendent de realitzar) seran les dues darreres actuacions abans d’esgotar el fons de reversió d’Agbar.

Fons de reversió d’Agbar

L’any 2017 l’Ajuntament del Masnou i Sorea (ara AGBAR), l’empresa que fa la gestió del servei d’abastament d’aigua al municipi i que és l’encarregada d'executar aquestes obres, van signar un conveni que ha permès finançar nombroses actuacions de millora de la xarxa potable del Masnou amb un cost total d'inversió d'1,6 milions d'euros. Més informació.