Qüestionari per definir el Pla director de l'espai públic

Última revisió 11-03-2021 07:53
10/03/2021

Tothom pot participar-hi per expressar les millores que caldria prioritzar als carrers, zones verdes i espais naturals masnovins

L’Ajuntament del Masnou convida la ciutadania a respondre un senzill qüestionari en línia per tal d’elaborar una diagnosi de l’espai públic d'acord amb la percepció dels masnovins i masnovines i els usos que en fan.

S’hi inclouen preguntes relacionades amb l’activitat que fa la ciutadania als diferents espais i la satisfacció que hi experimenten. També aborda qüestions concretes referents a la mobilitat, el trànsit, l’accessibilitat, els hàbits de consum, la il·luminació... Alhora, s'hi poden expressar els reptes que cada persona consideri que el consistori hauria de prioritzar per millorar els carrers, parcs, places, jardins, infraestructures i espais naturals del poble. El qüestionari forma part del procés d’elaboració del Pla director de l’espai públic que acaba d’endegar l’Ajuntament i que s’està duent a terme amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

Plaça de Catalunya.
Plaça de Catalunya.
Autor: Domènec Cano Senties