Nou ajut per a la compra de bicicletes elèctriques

Última revisió 26-07-2022 14:13
26/07/2022

L’Ajuntament en subvencionarà un 50 % del cost, fins a un màxim de 500 euros

Fullet informatiu amb més informació sobre aquesta subvenció.

 

L’Ajuntament del Masnou, per tal de contribuir a la promoció de la bicicleta com a mitjà de transport respectuós amb l’entorn, en el seu pressupost municipal ha previst una partida per subvencionar la compra de bicicletes elèctriques. L’ens local en subvencionarà un 50 % del cost, fins a un màxim de 500 euros. L’atorgament de les subvencions per a la compra de les bicicletes serà per ordre de presentació de sol·licituds.

Podran sol·licitar-ho les persones empadronades al Masnou, a partir del 29 de juliol, presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament del Masnou o telemàticament a través de la pàgina web: www.elmasnou.cat/tramits (el tràmit estarà operatiu a partir del dia 29).

Els objectius d’aquesta línia de subvencions, oberta fins al 7 d'octubre, són incentivar un canvi modal progressiu del cotxe a la bicicleta en els desplaçaments curts i fomentar els mitjans de transport més sostenibles.

 

L'atorgament de les subvencions per a la compra de les bicicletes serà per ordre de presentació de sol·licituds.
L'atorgament de les subvencions per a la compra de les bicicletes serà per ordre de presentació de sol·licituds.

Documents adjunts