Les famílies poden sol·licitar ajuts a partir de demà per pagar els casals d'estiu Fakaló

Última revisió 02-06-2021 12:12
01/06/2021

El 16 de juny és la data límit per demanar les subvencions a l’Ajuntament

Les famílies que compleixin els requisits poden sol·licitar, a partir del 2 de juny, subvencions per obtenir descomptes en les quotes dels casals d’estiu Fakaló infantil d’enguany, adreçats a nens i nenes d’entre 3 i 12 anys. El termini per presentar la sol·licitud finalitza el 16 de juny.

Els casals subvencionables són els que organitzen les entitats que col·laboren amb l’Ajuntament i que es poden consultar al fullet informatiu del Fakaló 2021. Les famílies sol·licitants podran gaudir de descomptes de 50, 65 o 75 euros per infant, en funció dels criteris que es detallen en les bases. Un cop l’Ajuntament concedeixi la subvenció i en determini l’import, serà l’entitat que organitza el casal qui aplicarà el descompte corresponent sobre la quota de l’infant. La inscripció a un dels casals és un tràmit independent al de la sol·licitud de la subvenció. Per tant, cada família ha d’inscriure l’infant al casal que prefereixi a través de l’entitat que l’organitza. El fet de sol·licitar la subvenció no implica cap reserva de plaça als casals.

La sol·licitud s’ha de fer de forma telemàtica, a través del tràmit corresponent. Excepcionalment, es pot formalitzar presencialment, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OCA, c. de Roger de Flor, 23). Per fer-lo de forma presencial, cal sol·licitar cita prèvia, per Internet o trucant al número de telèfon 93 557 17 77. El procediment per concedir els ajuts és el de concurrència competitiva. És a dir, s’atorgaran punts d'acord amb els criteris de renda, socials i familiars que es detallen a les bases. Les famílies han de documentar les circumstàncies que donen dret a punts. En qualsevol cas, un dels requisits bàsics per sol·licitar els ajuts estableix que el nivell de renda mensual bruta de la unitat familiar no superi els 3.000 euros en el darrer període impositiu tancat. A les bases es poden consultar les especificitats d’aquest requisit respecte a les persones que es poden considerar incloses en les unitats familiars.

Si una família vol demanar aquests ajuts per a dos o més germans, els pot tramitar amb la mateixa sol·licitud, però haurà d’adjuntar un annex per a cada línia i infant. A més, moltes famílies podran sol·licitar també, alhora i amb el mateix tràmit, els ajuts del curs 2021-2022 per a l’adquisició de llibres impresos i en format digital i d’aparells electrònics. I és que tant aquestes subvencions com les del Fakaló estan incloses a les bases reguladores de les subvencions per a la igualtat d’oportunitats de la infància i l’adolescència, aprovades Ple municipal del 18 de març. Tenen la finalitat de fomentar la inclusió social, tenint en compte que els infants i adolescents són subjectes passius de les dificultats econòmiques o d’una altra índole que afronten les famílies. El nou enfocament d’aquestes bases respon, alhora, a les accions previstes al Pla d’actuació municipal (PAM) 2019-2023.

Casal d'estiu Fakaló infantil 2020.
Casal d'estiu Fakaló infantil 2020.