Ja no cal cap distintiu per aparcar gratuïtament a les zones taronja durant l'estiu

Última revisió 17-04-2023 10:08
14/04/2023

Els vehicles dels residents al Masnou que paguen l’IVTM al municipi figuren automàticament a la base de dades que els eximeix de pagar

Desapareix definitivament l’etiqueta que s’atorgava als veïns i veïnes del Masnou per tal que poguessin aparcar gratuïtament durant tot l’any a les zones taronja del municipi. Són de pagament entre l’1 de juny i el 30 de setembre, però només per a persones d’altres municipis, ja que tenen la funció de prioritzar l’aparcament dels masnovins i les masnovines.

Així, ja no cal que facin cap tràmit per aparcar-hi gratis els veïns i veïnes empadronats al Masnou que tenen el vehicle al seu nom i que paguen l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) al municipi. Els dispositius de l’equip de vigilants que controlen les zones d’aparcament regulat llegeixen les matrícules dels vehicles i detecten automàticament els que no han de pagar perquè són del Masnou i els que sí que han d’abonar la taxa perquè són forans.

Amb tot, els masnovins i masnovines que tenen un vehicle de rènting han de contactar amb SUMEM (l’empresa municipal que gestiona l’aparcament regulat) per fer el tràmit que els permetrà aparcar gratuïtament a la zona taronja, que implica el pagament d’una taxa anual per gaudir de la condició de residents.

A banda, es recomana que les persones empadronades al Masnou que han adquirit un cotxe recentment o que tenen un vehicle d’empresa contactin també amb SUMEM per comprovar que figuren correctament com a residents i que, per tant, podran aparcar-hi gratuïtament.

Properament, SUMEM posarà en marxa un web que permetrà que tothom pugui comprovar de manera autònoma i instantània si la matrícula del seu vehicle figura entre les que tenen dret a aparcar gratuïtament a les zones taronja. La intenció és que estigui operatiu abans del mes de juny.

En definitiva, l’automatisme que eximeix de pagar té en compte l’empadronament al Masnou del titular del vehicle i que es pagui l’IVTM al municipi. Els casos en què no es compleixin aquests dos criteris són els que poden comportar problemes i sancions si durant l’estiu s’aparca a les zones taronges sense pagar la taxa. És per això que es recomana a tothom qui tingui dubtes que contacti amb SUMEM i pugui resoldre’ls abans que comenci la temporada d’estiu.

Zona taronja d'aparcament situada a la carretera d'Alella.
Zona taronja d'aparcament situada a la carretera d'Alella.
Autor: Domènec Cano Senties.