Es retiren més de dues tones de deixalles abocades en terrenys propers a la riera de Teià

Última revisió 12-06-2020 09:42
11/06/2020

La tasca s’ha executat a instàncies de l’Ajuntament, tot i que les ha de costejar la Junta de Compensació del sector

Durant les darreres setmanes s’han retirat més de dues tones de deixalles abocades en els terrenys situats entre la riera de Teià, la fàbrica de Nextil (antiga Dogi) i el polígon de Voramar. Hi havia tota mena de residus abocats a la zona de forma il·legal, com runa, pneumàtics, mobles, matalassos, electrodomèstics...

L’operació de neteja s’ha dut a terme a instàncies de l’Ajuntament, que l'ha encarregada de manera subsidiària, ja que es tracta de terrenys privats. Va començar a mitjans de maig i finalitza aquesta setmana. Ha calgut fer-la en dues tongades. La primera l’ha executada Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), per un import de 1.003,55 euros (IVA inclòs). La segona ha requerit un procediment més complex, ja que s’ha centrat en la retirada de runa i planxes de fibrociment. L’ha efectuat l’empresa Camilo Fernández, SL, mitjançant una adjudicació de 3.630 euros (IVA inclòs).

L’Ajuntament es fa càrrec inicialment de l’import d’aquestes dues actuacions, si bé traslladarà les factures a la Junta de Compensació d'aquest sector del Camí del Mig perquè retorni aquesta quantitat al consistori. És qui ha de costejar-ho, perquè té la responsabilitat de mantenir la zona en bon estat. La Junta de Compensació agrupa els i les propietàries dels terrenys situats en aquest àmbit, que resten pendents d’urbanitzar.