Enquesta ciutadana per elaborar el Pla local per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere

Última revisió 23-03-2021 09:21
22/03/2021

L’Ajuntament del Masnou està elaborant el Pla local per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere, perquè serveixi com a carta de navegació de les polítiques locals d’aquest àmbit els propers anys. En aquest marc, s’ha creat una enquesta, amb la consultora Diversitas, per recollir la percepció ciutadana sobre aquest tema, així com suggeriments i propostes per al futur Pla.

L’enquesta té per objectiu identificar les prioritats per continuar fent del Masnou un municipi inclusiu amb les diversitats afectives, sexuals i de gènere. Es podrà omplir fins al 28 de març en aquest enllaç.

La diagnosi continuarà a l’abril. D’una banda, es faran cinc entrevistes en profunditat a persones clau del municipi, per tal d’indagar en el seu coneixement i contrastar la informació recollida en les fases prèvies. De l’altra, es crearan tres grups focals amb la voluntat d’aprofundir i contrastar la informació recollida en les fases anteriors a partir del coneixement i l’experiència de persones diverses del municipi.

Té per objectiu identificar les prioritats per continuar fent del Masnou un municipi inclusiu amb les diversitats afectives, sexuals i de gènere.
Té per objectiu identificar les prioritats per continuar fent del Masnou un municipi inclusiu amb les diversitats afectives, sexuals i de gènere.